Politika zasebnosti

1. Upravljavec

Naziv podjetja: Nessa art, Neža Erjavec s.p.
Sedež podjetja: Žabjek 1, 1294 Višnja Gora
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Neža Erjavec
Tel.: +38631271457
Email: neza@nessa-art. si
Spletna trgovina: www.nessa-art.si

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo zgolj za namene spletne prodaje in obdelave naročil. Osebni podatki se potrebujejo za obdelavo naročil kupcev, izdajo računa ter obdelavo dostave. Brez kupčeve izrecne privolitve, se osebni podatki nadalje ne obdelujejo. Z nakupom v Spletni trgovini kupec izrecno soglaša, da svoje osebne podatke, ki jih posreduje ob naročilu, Upravljalec shrani in jih uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila.
Za namen opravljanja spletne prodaje in obveščanja z elektronsko pošto se zbirajo naslednji osebni podatki:
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,
– naslov,
– telefonska številka.

V primeru, da so posredovani napačni podatki, Upravljalec naročila ne bo mogel obdelati. Upravljalec tudi ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik Spletne trgovine.

3. Posredovanje osebnih podatkov

Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam za namen oglaševanja.

4. Obdobje hrambe

Osebni podatki se hranijo do zaključka izvedbe naročila. Če Upravljalec razpolaga z izrecno privolitvijo kupca ali uporabnika za določen namen obdelave, je obdobje hrambe do preklica.

5. Pravice posameznikov (fizične osebe)

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ima posameznik naslednje pravice:

• pravico do dostopa do njegovih osebnih podatkov in njihovo kopiranje,
• pravico do dopolnitve ali popravka njegovih osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni,
• pravico do izbrisa njegovih osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi privolitve, pa je bila privolitev preklicana in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo,
• pravico do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo,
• pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, zlasti če je prerekana njihova točnost,
• pravico do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Pri uveljavljanju pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na upravljalca preko e-naslova: neza@nessa-art.si
Vsak posameznik lahko v primeru, da so mu kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

V Višnji Gori, dne 26.06.2019